Home  /   Articole HR  /   Consultarea si informarea angajatilor (legea dialogului social)

Consultarea si informarea angajatilor (legea dialogului social)

Legea dialogului social 367/2022 in vigoare din data de 25 decembrie 2022 a adus schimbari importante in sfera dialogului social. Unul dintre aspectele care a suferit modificari este cel care se refera la informatiile pe care angajatorul le ofera angajatilor.

Categoriile de informatii, respectiv situatiile in care angajatorii au obligatii de informare si consultare a angajatilor sunt urmatoarele:
A. Informarea si consultarea angajatilor cu privire la evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si a situatiei economice a angajatorului
B. Informarea si consultarea angajatilor cu privire la deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii (de ex. situatiile de transfer de intreprindere, achizitii, fuziuni, concedieri colective, inchideri de unitati de productie etc.).
C. Organizarea de sesiuni de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor
D. Participarea la lucrarile consiliului de administratie
E. Informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca/acordurilor colective privind raporturile de serviciu
F. Comunicarea in scris catre angajati a hotararilor consiliului de administratie sai ale altor organe asimilate care privesc obiectul informarii si consultarii angajatilor

A. Informarea si consultarea angajatilor cu privire la evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si a situatiei economice se poate face astfel:
a) angajatorul va initia procesul de informare si consultare dupa raportarea situatiilor financiare ale unitatii pe anul precedent;
b) in cazul în care angajatorul nu initiaza procesul de informare si consultare cu privire la evolutia recenta si evolutia probabila a activitatilor si a situatiei economice a unitatii, acesta va incepe la cererea scrisa a angajatilor.
c) pentru a permite examinarea situatiei in mod adecvat, angajatorii vor transmite angajatilor intr-un termen rezonabil pentru a pregati consultarea, urmatoarele informatii: situatiile cu caracter financiar relevante pentru pregatirea negocierilor colective, informatii detaliate privind efectivele unitatii, situatia si politica sociala, precum si alte informatii necesare solicitate de organizatiile sindicale sau de reprezentantii angajaţilor/ persoanele terte care le asista.
Angajatorul este cel care initiaza, se aplica tuturor angajatorilor. Nu este prevazuta o sanctiune daca angajatorul nu initiaza procesul de informare si consultare, dar exista sanctiune daca procesul este initiat de angajati, iar angajatorul refuza sa ofere informatiile (amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei).

B. Informarea şi consultarea angajatilor cu privire la deciziile care pot duce la modificari importante in organizarea muncii (de ex. situatiile de transfer de intreprindere, achizitii, fuziuni, concedieri colective, inchideri de unitati de productie etc.). Conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea acestei indatoriri:
– angajatorii vor initia si finaliza procesul de informare si consultare a angajatilor inainte de implementarea deciziilor respective, pentru a permite acestora sa formuleze propuneri pentru protectia drepturilor angajatilor
– in cazul in care angajatii considera ca exista o amenintare la adresa locurilor de munca, procesul de informare si consultare va incepe la cererea scrisa a acestora, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii
– in vederea pregatirii consultarii, angajatorii au obligatia sa transmita, in baza unei solicitari, angajatilor informatiile necesare pentru a permite examinarea problemei in mod adecvat: aici ar intra informatiile relevante in functie de situatie
Angajatorul este cel care initiaza, se aplica tuturor angajatorilor care trec prin situatiile mentionate mai sus sau altele care vor avea impact semnificativ in organizarea muncii.

C. Organizarea de sesiuni de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor
Angajatorul are obligatia ca, cel putin o data pe an, sa permita organizarea unei sesiuni publice de informare privind drepturile individuale si colective ale angajatilor, la cererea federatiilor sindicale din sectorul de negociere colectiva al unitatii respective, cu invitarea reprezentantilor acestor federatii, acolo unde nu exista sindicate sau acestea nu sunt reprezentative. Locul, data si ora la care se organizeaza sesiunile publice de informare sunt afisate la loc vizibil, la toate punctele de acces sau prin comunicare, prin orice alte mijloace de informare, cu cel putin 15 zile inainte de desfasurarea lor.
Sesiunea este organizata cel putin o data/an, se aplica angajatorilor care au aderat la o federatie sindicala, are loc la cererea federatiilor sindicale din sectorul din care face parte.

D. Participarea la lucrarile consiliului de administratie. Angajatorul invita organizatiile sindicale reprezentative la nivel de unitate sa participe la lucrarile consiliului de administratie sau ale altui organ asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic si social cu impact asupra angajatilor. In cazul in care nu exista organizatie sindicala reprezentativa la nivel de unitate, sindicatele din unitate isi desemneaza un reprezentant ales sa participe.
Se aplica doar acolo unde exista sindicate. Sanctiunea pentru nerespectarea obligatiei: amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei.